NOTER TASDİKLİ TERCÜME VE APOSTİL

Noter yeminli tercüme, Noter tasdikli çeviri, Noter onaylı tercüme hizmeti
Yurt dışında resmi işlemlerde kullanılacak çevirilerin büyük çoğunluğu için noter tasdiki ve daha sonra Apostil tasdiki ya da Apostil anlaşmasına dahil olmayan bir ülke ise Valilik ve Konsolosluk tasdiki istenmektedir.

 

Noter tasdikli tercüme, Noter onaylı veya Noter yeminli çeviri, Noterden yemin zabtına sahip tercümanlarımız vasıtası ile, birçok dilde ve konuda verdiğimiz çeviri hizmetimizdir.

Kadıköy Tercüme Merkezine tercüme edilmesi için verilen tüm resmi evraklar (Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi, Pasaport, Diploma, Transkript, Sertifika, Mahkeme Evrakları, Sabıka Kaydı, Nüfus Kayıt Örneği vb), istenilmesi durumunda, tercüme edildikten sonra Noter Tasdiki işlemleri de tarafımızdan yapılmak suretiyle size noter tasdikli çeviri (yeminli çeviri) olarak nihai şekliyle teslim edilebilir.

Noter tasdiği yapıldıktan sonra Apostil Tasdiki, Valilik ve Konsolosluk Tasdikleri ya da Ticaret Odası tasdiki gibi tasdikler de yapılabilir.