Yeminli Tercüme

Yeminli tercüme, yeminli tercüman tarafından, belgenin aslına uygun şekilde tercüme edilip, imzalanıp, mühürlenmesidir. Tüm Dillerde Yeminli Tercüme, yeminli tercüme bürosu olarak, sadece İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde değil tüm yaygın dillerde yeminli tercüme hizmeti vermektedir.

Diploma, pasaport, vukuatlı nüfus kayıt örneği, pasaport, evlilik cüzdanı gibi her türlü belgeniz, noterliklerde yemin zaptı bulunan yeminli tercümanlarımızca çevrilerek, imzalanır.

Yeminli Tercüman

Yeminli tercümanlık; noterlik kanunu gereğince yeminli tercümanlık yapmak isteyen kişinin, notere gidip yabancı dil bildiğine dair diplomasını ibraz etmesi, noter huzurunda usulüne uygun yemin etmesi, tutanak tutulması ile olur.

Yeminli tercüman olacak kişilerin T.C. vatandaşı olması gerekmektedir. Yeminli çevirmenin yaptığı ve kaşeleyip, imzaladığı belge yeminli tercümedir. Yeminli tercümanın yaptığı çevirinin noter onayını sadece çevirmenin yemin zaptının bulunduğu noter onaylamaktadır. Çevirmenin, yeminli tercüman olması, o kişinin imzasının başka bir noter tarafından da tanınacağını anlamına gelmez.

Bir çevirmen birden fazla noterlikten yemin zaptı alabilir. Bu anlamda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Noter tarafından tasdiki yapılacak olan belgeler, asıl ve tercümeleriyle birlikte en az iki takım olacak şekilde hazırlanır. Örneğin belgenin aslı Türkçe ise, İngilizce tercümesi asıl evrakın üzerine konur ve birlikte zımbalanır. Belgeler 2 nüsha olarak bu şekilde hazırlandıktan sonra, bir takımı noterde kalır, diğeri ise size teslim edilir. Bu sayede, belge üzerinde daha sonradan değişiklik ve oynama yapılma ihtimalinin de önüne geçilmiş olur. Resmi makamlar nezdinde herhangi bir anlaşmazlık veya sorun olması durumunda, belgelerin noterde saklanan nüshaları geçerli kabul edilir.

Türkiye Geneline Hizmet

Yeminli tercümesini istediğiniz belgenizi tarayıcı ile tarayıp bize e-posta yoluyla göndermeniz yeterlidir. Yeminli çeviriniz en kısa sürede hazırlanarak; elden, kargo, kurye veya posta yoluyla teslim edilecektir.

Unutmayın! Yeminli tercüme kolay bir iş değildir ve sadece bu konuda uzman olan tercüme büroları kaliteli bir hizmet sunabilir.

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries